Usluge

Nakon što, u nekoj od naših poslovnica, besplatno testirate sluh i utvrdite stepen njegovog oštećenja, za Vas ćemo definirati idealan model pomagala, kreiran prema vašoj anatomiji, individualnim potrebama i vrsti/intenzitetu oštećenja sluha.

Nakon što donesete odluku o odabiru slušnog aparata, uz pomoć našeg obučenog osoblja, uradit ćemo podešavanje istog, prema prethodno urađenom audiološkom nalazu. Podešavanje omogućava automatski rad pomagala, a time i jednostavnije korištenje i ugodnije iskustvo slušanja.

Vremena analognih aparata, kada su se korisnici slušnih pomagala morali prilagođavati svojim aparatima, odavno su prošla. Današnji digitalni slušni aparati u potpunosti se prilagođavaju korisnicima i tako postaju prirodna nadogradnja Vas i Vaše svakodnevice.
Procedura za nabavku slušnog aparata putem
Zavoda zdravstvenog osiguranja
  1. Nakon što ste izvršili pregled kod doktora specijaliste ORL koji je ustanovio da imate oštećenje sluha (te ispunjavate uslove po Pravilniku koji propisuje Fond zdravstvenog osiguranja, u kantonu u kojem ste osigurani, za nabavku slušnog aparata) dobit ćete NALAZ SPECIJALISTE, SNIMAK SLUHA (AUDIOMETRIJU) i OBRAZAC za nabavku slušnog aparata koje nosite u ZZO na ovjeru.
  2. Kada budete imali ovjeren obrazac, dolazite u jedan od naših centara na odabir, podešavanje i isporuku odgovarajućeg slušnog aparata.
  3. Nakon odabira i podešavanja slušnog aparata, dobit ćete detaljno uputstvo, usmeno i pismeno, o samom rukovanju slušnim aparatom.
I poslije završene procedure, stojimo Vam na raspolaganju, u svim našim centrima, za dodatna pojašnjenja.